Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. HHLeuven kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien je medisch advies wenst, dien je contact op te nemen met een gekwalificeerde arts die je zal adviseren op basis van je persoonlijke situatie.

HHLeuven heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. HHLeuven draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van HHLeuven, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder, of HHLeuven in het algemeen.

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van HHLeuven en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van HHLeuven voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HHLeuven. info@hhleuven.be.

HHLeuven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door HHLeuven op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Leuven.