Family Friendly

Gus de octopus is onze Family Friendly mascotte
Gus de octopus is onze Family Friendly mascotte

“Family friendly”, dat is de visie die uitgewerkt werd door de artsen van de dienst kindergeneeskunde. Basisgedachte hierachter is dat we onze jonge patiëntjes beter kunnen begrijpen, ondersteunen en behandelen in de bredere context van hun familie, wat die structuur ook mag zijn.
Deze visie vertaalt zich ook in een concrete aanpak. Enkele specifieke acties die hieruit voortvloeien zijn de volgende:

  • Onze kinderartsen tonen respect voor de inzichten van de familie over hun kind, hebben aandacht voor observatie van het kind en verwerken de voorkeuren van de familie in het gezondheidsplan.
  • Beslissingen worden zoveel mogelijk genomen in de kamer van het kind.
  • Alle kinderen, ook andersvalide, worden zoveel mogelijk betrokken in hun medische beslissing en eigen gezondheidsprogramma.
  • Ouders wordt de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn bij procedures, om zo steun te geven voor, tijdens en na de procedure.